تبلیغات
+۱۸ عشق - نیست

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...یکشنبه 27 شهریور 1384:نیست

 

غریبان را دگردردل نوا نیست

دل بی خانمان راآشیان نیست

دگرازوصل وهجرانم مپرسید

که درد بی امانم را دوانیست

کنون مردم بگویندم به هردَم

که: بیچاره بجز مرگش شفانیست

پریشان خاطروافسرده حالم

مراتنها رهاکردن روا نیست

شدم بی یارو یاور ای رفیقان

که درمانش بجز دست خدانیست

 

 

سعید +شعر , +

ویرایش در [-] || [-]

[01:09 ق.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!

 

 

 

 

 

 

 

explorer blog