تبلیغات
+۱۸ عشق - خاطره

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...جمعه 1 مهر 1384:خاطره

 

می دانستم روزی خواهد رسید

که تبدیل خواهم شد به یک خاطره

یک اسم و تنها یک واژه

امروز همان روز است

روزی که مرا به خاک میسپارند

اما کسی نیست حتی برایم فاتحه ای بخواند

من هم تبدیل شدم فقط به چند خطی که در دفتر

نوشته شده که با خواندن آن گاهی اخم و گاهی لبخند

را به ارمغان می اورد

سعید امروز مرد روحش شاد و یادش گرامی باد

 

 

 

 

سعید +حرف دل , +

ویرایش در [-] || [-]

[10:09 ق.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!

 

 

 

 

 

 

 

explorer blog