تبلیغات
+۱۸ عشق - لحظه های طلایی

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...چهارشنبه 6 مهر 1384:لحظه های طلایی

 

 

  
  

    لحظه‌های طلایی‌!    
    
    برای فهمیدن ارزش ده سال‌: از زوج‌های تازه طلاق گرفته بپرس‌.

 
    برای فهمیدن ارزش چهار سال‌: از فارغ التحصیل دانشگاه بپرس‌.

 
    برای فهمیدن ارزش یك سال‌: از دانش آموزی كه در امتحانات پایان سال مردود شده بپرس‌.


    برای فهمیدن ارزش نه ماه‌: از مادری كه نوزاد مُرده به دنیا آورده بپرس‌.

 
    برای فهمیدن ارزش یك ماه‌: از مادری كه نوزاد زودرس به دنیا آورده بپرس‌.


    برای فهمیدن ارزش یك هفته‌: از سردبیر یك روزنامه هفتگی بپرس‌.


    برای فهمیدن ارزش یك ساعت‌: از عاشقانی كه در انتظار یكدیگر به سر برده‌اند، بپرس‌.


    برای فهمیدن ارزش یك دقیقه‌: از شخصی كه قطار، اتوبوس یا هواپیما را از دست داده بپرس‌.

 
    برای فهمیدن ارزش یك ثانیه‌: از بازمانده یك تصادف بپرس‌.


    برای فهمیدن ارزش یك دهم ثانیه‌: از شخصی كه در المپیك مدال نقره به دست آورده بپرس‌.


    برای فهمیدن ارزش یك دوست‌: از كسی كه آن را از دست داده بپرس‌.

 

سعید +عمومي , +

ویرایش در [-] || [-]

[02:09 ق.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!

 

 

 

 

 

 

 

explorer blog