تبلیغات
+۱۸ عشق - پیمان

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...شنبه 30 مهر 1384:پیمان

 

ما چو پیمان با کسی بستیم دیگر نشکنیم

گر زهرست چون خوردیم ساغر نشکنیم

پیش ما یاقوت یاقوتست و گوهر گوهر است

داب ما این است یعنی قدر گوهر نشکنیم

هر متاعی را در این بازار نرخی بسته اند

قند اگر بسیار شد ما نرخ شکر نشکنیم

عیب پوشان هنر بینیم ما طاووس را

پای پوشانیم ما هرگزش پر نشکنیم

ما درخت افکن نیستیم آنها گروهی دیگرند

با وجود سد تبر یک شاخ بی بر نشکنیم

 

سعید +شعر , +

ویرایش در [-] || [-]

[11:10 ق.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!

 

 

 

 

 

 

 

explorer blog