تبلیغات
+۱۸ عشق - دل تنگم

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...دوشنبه 17 مرداد 1384:دل تنگم

 

بی قرار تو ام و در دل تنگم گله هاست 

 آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب 

 در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است 

 مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق 
 و سکوت تو جواب همه مسئله هاست

 

سعید +شعر , +

ویرایش در [-] || [-]

[12:08 ق.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!

 

 

 

 

 

 

 

explorer blog