تبلیغات
+۱۸ عشق - رفتگر

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...یکشنبه 30 مرداد 1384:رفتگر

 

توی شهر دلم یه رفتگر بود

رفتگری جارو بدست

با اون جاروش جادو می کرد

گرد غبار تنهای رو

از روی خیابون دلم پاک می کرد

اما....

اما رفت رفتگر و من رو تنها گذاشت

جاروش رو برام یادگار گذاشت

تا هرو قت

شهر دلم غبار گرفت با اون جارو پاک کنم

 من هم هر روز دلم رو پاک میکنم

اما چه فایده هر روز این غبار تنهای بر دلم مینشیند و من آن را پاک میکنم دیگه خسته شدم از این کار ولی اگر اون این جارو رو بدست بگیره با یک با جارو کردن روی دلم دیگه هیچ غباری نمی نشینه

 

سعید +حرف دل , +

ویرایش در [-] || [-]

[09:08 ق.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!

 

 

 

 

 

 

 

explorer blog