تبلیغات
+۱۸ عشق - سرد و تنها

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...چهارشنبه 2 شهریور 1384:سرد و تنها

 

سرد و تاریک وتنها کوچه های بی کسی را پیموده ام

رهگذری بیابم آشنا با درد هایم

تریک وبی صدا

گام به گام با ستاره ها رفتم

نه صدایی که مرا همراه باشد

ونه دستی که سردی دستهایم را گرمی بخشد

سرد وتریک وتنها کوچه های بی کسی را پیمودم

نیافتم آشنای را

نیافتم هم صدایی را

سرد وتنها رفتم

 

سعید +شعر , +

ویرایش در [-] || [-]

[03:08 ق.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!

 

 

 

 

 

 

 

explorer blog