تبلیغات
+۱۸ عشق - بیلد داشته باش

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...پنجشنبه 10 شهریور 1384:بیلد داشته باش

 

همیشه بیاد داشته باش

تا به فراموشی بسپاری

آنچه را که اندوهگینت می سازد

اما.........

هرگز فراموش مکن

بیاد داشته باشی

آنچه را که شادمانت می سازد

 

 

 

سعید +عمومي , +

ویرایش در [-] || [-]

[06:09 ق.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!

 

 

 

 

 

 

 

explorer blog