تبلیغات
+۱۸ عشق - چی میشد اگر

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...دوشنبه 14 شهریور 1384:چی میشد اگر

 

چی میشد اگر...


چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم.


چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد چون امروز اطا عتش نکردیم


چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود چرا که امروز قادر به درکش نبودیم


چی می شد دیگه هرگز شکو فا شدن گلی را نمی دیدیم چرا که وقتی خدا بارون فرستاد ه بود گله کردیم.


چی می شد اگه خدا عشق و مراقبتش را از ما دریغ می کرد چرا که ما از محبت ورزیدن به دیگران دریغ کردیم


چی می شد اگه خدا فردا کتاب مقدسش را از ما می گرفت چرا که امروز فرصت نکردیم انرا بخوانیم


چی می شد اگه خدا در خا نه اش را می بست چون ما در قلبهای خود را بسته ایم


چی می شد اگه خدا امروز به حرفهایمان گوش نمی داد چون دیروز به دستوراتش خوب عمل نکردیم


چی می شد اگه خدا خواسته هایمان را بی پاسخ می گذاشت چون فراموشش کردیم


چی می شد اگه ما از این مطالب به سادگی بگذریم ؟


بیاییم خود را به خدا نزدیکتر کنیم و بذر خدا شناسی را در قلبهای یکدیگر بکاریم

 

سعید +حرف دل , +

ویرایش در [-] || [-]

[08:09 ق.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!

 

 

 

 

 

 

 

explorer blog